Skogsdagar i Värmland


På fotot Hasse Johansson och Morgan Sundin.
 
För att utbilda och informera skogsägare i Värmland om nyheter och forskning för att förbättra skogsbrukets tillväxt anordnar Mellanskog ibland skogsdagar. Jag var med på två av dem. Här är vi i en skog i närheten av Vålberg och lär oss om dikning, gallring, vattenavrinning. – För lite vatten kan hämma trädens tillväxt. Men för mycket vatten är minst lika illa och kan ge syrebrist åt rötterna. Men att gräva hur som helst är inte tillåtet. Först måste man söka tillstånd - även i sin egen skog.

Kommentera här: