Maud Olofsson slutar....

Istället blir hon rådgivare åt Hillery Clinton i Vita Huset.
Näringsminister Maud Olofsson har i dagarna blivit tillfrågad av USA:s utrikesminister Hillary Rodham Clinton att ingå i det nytillsatta råd kring kvinnors företagande och ledarskap som USA:s regering nu inrättar. Som rådgivare kommer Maud Olofsson att bistå i såväl policyfrågor som strategiarbete och förslag som syftar till att stärka kvinnors företagande och ekonomiska position i USA och världen.
- Jag är både stolt och glad att vårt arbete för att stärka och främja kvinnors företagande har uppmärksammats internationellt. Det är viktigt att politiska ledare ser till att frågan kommer högre upp på dagordningen, det är avgörande för både tillväxt och jämställdhet. Jag hoppas kunna bidra med kunnande, erfarenheter och inspiration, säger näringsminister Maud Olofsson.