Varg i Värmland - en het potatis

(Bilden är en illustration i årsboken från 1863)

Vi har mycket varg i Värmland.
Mer än på mycket länge.

Man kan tycka många olika saker om varg, men jag är faktiskt lite avundsjuk å alla som sett varg.
Vargspårning eller "bara sett varg helt appropå" spelar ingen roll. Jag skulle vilja se one of The big four .

Läser man på Vargobs förstår  jag att jag är på fel plats i Sverige. Av de senaste hundra observationerna i Sverige är de flesta i norra Värmland. Där var inte jag.

Vissa hävdar att vargarna ska bort eftersom de dödar tamboskap och hundar.
Det kan så vara, men ett är klart....
Svenska jägarförbundets årsbok från 1863 beskriver ett bestånd av rovdjur som inte liknar det vi har idag. Detta är redovisningen av skjutna rovdjur år 1863:

Vidare rapporteras hur många rovdjur som dödats i Värmlands län under perioden 1856 -1860:

Björn 44 stycken

Varg 52 stycken

Lodjur 114 stycken

Järv 0 stycken

Räv 3 307 stycken

Mård, Iller, Hermelin 199 stycken

Utter 152 stycken

Örn 0 stycken

Hök, Uggla, Uv, Falk och Glada 872 stycken

Utbetald belöning för skjutna rovdjur i Värmlands län var 44 riksdaler och 50 öre."

 

Vad dödade de då för slags djur i Sverige...och till vilket antal?

"Dessa uppgifter äro, såsom med säkerhet kan antagas, icke öfverdrifna, således skulle den skada, som rofdjuren vålla för hela riket, kunna uttryckas med följande siffror:

336 hästar á 100 riksdaler per stycke = 33 600 riksdaler

1 556 nötkreatur á 50 riksdaler per stycke = 77 800 riksdaler

31 752 får och getter á 3 riksdaler per stycke = 95 256 riksdaler

144 svin á 8 riksdaler per stycke = 1 152 riksdaler

29 160 fjäderfä á 50 riksdaler per stycke = 14 580 riksdaler

1 906 renar á 6 riksdaler per stycke = 11 436 riksdaler"

 

Allt ligger i betraktaren ögon.