Det rasslar vinter i järnlöven

Det blåser en kall vind genom Ekshärad och löven på de många järnkorsen vid kyrkogården rasslar till under björkarna. Så har de gjort sedan det första korset kom på plats i mitten av 1700-talet. Varje hemman, varje gård har sin egen gravvård har sitt eget livsträd. Och jag slås av hur vackra de är, alla de hundratals järnkors som står där vid kanten av Klarälven. Inte någon annanstans i Sverige finns så många smidda järnkors som i Ekshärad.