Stöd för solceller

Visste du att:

Regeringen har fattat beslut om en fortsättning på det stöd för solcellssystem som fanns fram till årsskiftet.

Beslutet innebär att staten fram till år 2011 satsar cirka 50 miljoner kronor per år på solceller. Både företag och privatpersoner kommer att kunna söka bidrag för upp till 60 procent av investeringskostnaderna, maximalt två miljoner. Stödet kan ges till alla typer av nätanslutna solcellsystem som påbörjats tidigast den 1 juli 2009 och slutförts senast den 31 december 2011.

En vanlig missuppfattning att solceller och solfångar fungerar på samma sätt, men de har helt olika funktion. Solceller omvandlar solens strålar till elström. Solfångare däremot fångar upp solenergin och värmer upp vatten till bad, dusch och disk i det egna hemmet.

Ansökan om stöd kan göras hos Länsstyrelsen. Energimyndigheten ansvarar för ytterligare information kring stödet.

 Vi funderar på det. Är det något för dig och din plånbok kanske?

Kommentarer:

1 Olle O:

Har en känsla av att solceller eller solfångare inte fallit oss svenskar på läppen riktigt.

Vi anser oss bo där det inte är tillräckligt med sol för att det skall vara värt att satsa.

Men vad jag uppfattar är det ljus och inte enbart solstrålar som fångas in och omvandlas till el???

Vi har satsat på luft-luftvärmepumpar i våra stora ateljéer, några större ekonomiska vinster är väl inte att räkna hem ännu, men bara känslan av få göra något för det som är bra för vår miljö räcker.

De har svalkat skönt i sommar och värmer gott på vintern.

El från Telge Energi, med el bara från vind och vatten.

Är vi inte präktiga -så säg?

Kommentera här: